Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-10-16 / 2013-10-30

Wójt Gminy Stara Kornica podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wznowieniu eksploatacji złoża kredy piszącej

Stara Kornica, dn.09.10. 2013r.

OŚ.6220.3.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

Wójt Gminy Stara Kornica podaje do publicznej wiadomości informację,

że w postępowaniu sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wznowieniu eksploatacji złoża kredy piszącej „Kornica – Popówka” wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr ew. 440 i 446 obręb 8 Stara Kornica pow. łosicki.

W dniu 4 października 2013 r. wpłynął „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, umieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 21 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Wójt Gminy Stara Kornica /-/
mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2013-10-09
Data udostępnienia: 2013-10-16
Ilość wyświetleń: 245
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Grochowiec
Zatwierdzone przez: Wójt Gminy Stara Kornica
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x