Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2007-07-09 / 2007-07-23

OBWIESZCZENIE o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ( Budowa lini napowietrznej 15 kV...)

Stara Kornica, dn. 02.07.2007 r.

G.P.7331/XXVI/6/2007

OBWIESZCZENIE

     O decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Budowę napowietrznej linii 15 kV , stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowę odcinka linii napowietrznej nn na kablową wraz z przyłączami oraz przebudowę słupa na działkach o nr ewid. 111/1, 111/2, 112, 113/1, 113/2, 84, 85/1, 108, 109/1, 118, 133 w m. Szpaki Kolonia gmina Stara Kornica .

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717, z późn. zm.) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku , Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że po rozpatrzeniu wniosku Lubelskich Zakładów Energetycznych LUBZEL S.A. ul. Garbarska 21 , 20-340 Lublin z dnia 09.05.2007 roku zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie napowietrznej linii 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV , przebudowie odcinka linii napowietrznej nn na kablową wraz z przyłączami oraz przebudowie słupa na dz. ewid. Nr 111/1, 111/2, 112, 113/1, 113/2, 84, 85/1, 108, 109/1, 118, 133 w m. Szpaki Kolonia gmina Stara Kornica.

W związku z powyższym informuję , że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o decyzji kończącej postępowanie strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy , Stara Kornica 191, pok.nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. 7³º- 15³º.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ Wójt Gminy
Stara Kornica

 
Data wytworzenia: 2007-07-09
Data udostępnienia: 2007-07-09
Ilość wyświetleń: 140
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x