Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2008-12-11 / 2008-12-29

Nabór na wolne stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług w Urzędzie Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 10.12.2008 r.

WÓJT GMINY W STAREJ KORNICY
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Do konkursu na w/w stanowisko mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

 • - spełnienie wymagań z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja),
 • umiejętność obsługi komputera.
 1. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:

  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o zmianach,
  • wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 1. przygotowywanie dokumentów i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 2. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku wygaśnięcia i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 3. wyliczanie i egzekwowanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

 4. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

 5. załatwianie spraw związanych z działalnością handlową na targowisku,

 6. podejmowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług i handlu,

 7. naliczanie i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych,

 8. przygotowywanie listy płac z dodatków mieszkaniowych,

 9. naliczanie i egzekwowanie podatku od środków transportowych,

 10. przygotowywanie projektów uchwal w sprawie podatku od środków transportowych,

 11. sporządzanie sprawozdań z podatku od środków transportowych,

 12. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji Urzędu Gminy,

 13. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

 14. obsługa sekretariatu,

 15. rozliczanie z zabaw tanecznych,

 16. terminowe przekazywanie akt zakończonych w roku kalendarzowym do archiwum zakładowego w I kwartale następnego roku,

 17. wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznych.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • życiorys (CV),
 • odpis dyplomu i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisku pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Starej Kornicy pisemną ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług” w terminie do dnia 29 grudnia 2008 r. do godz. 15³°.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kornica.biuletyn.net.

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrane osoby zostaną o tym powiadomione.

Wójt Gminy
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2008-12-11
Data udostępnienia: 2008-12-11
Ilość wyświetleń: 236
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: mgr Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: mgr Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x