Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-04-17 / 2013-05-01

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa i budowa urządzeń elektroenergetycznych – usunięcie kolizji z projektowanymi drogami gminny

Stara Kornica, dn. 16.04.2013 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stara Kornica
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na realizacji inwestycji p.n.

Przebudowa i budowa urządzeń elektroenergetycznych – usunięcie kolizji z projektowanymi drogami gminnymi – w miejscowości Stara Kornica

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dnia publicznego ogłoszenia.

Dokumenty dotyczące projektowanego przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy - pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski w formie pisemnej można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. do 30.04.2013 roku.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stara Kornica oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 14 dni.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk 

 
Data wytworzenia: 2013-04-16
Data udostępnienia: 2013-04-17
Ilość wyświetleń: 217
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Wójt Gminy Stara Kornica
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x