Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2016-06-22 / 2016-07-07

Obwieszczenie

Stara Kornica, dn. 22.06.2016 r.

OŚ.6220.4.2016

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Stara Kornica

o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

            Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

 

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pn.

„Budowa zakładu wydobycia i przeróbki kredy w miejscowości Stara Kornica”

zlokalizowanego na działkach o nr ew. 440, 442/2, 446, obręb 8 Stara Kornica,

o wydanym w dniu 22 czerwca 2016 roku postanowieniu Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.4.2016 o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Z treścią wydanego, na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r., poz. 353) postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 1. w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji.

 

Wójt Gminy Stara Kornica

/-/ Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2016-06-22
Data udostępnienia: 2016-06-22
Ilość wyświetleń: 265
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x