Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-08-27 / 2019-09-10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stara Kornica, dn. 23.08.2019 r.

OŚ.6220.5.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.08.2019 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica Nr OŚ.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

„Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów z obiektami towarzyszącymi”

na dz. o nr ewid. 55/2 i 54/6  w miejscowości Kiełbaski,

gmina Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora –  Pana Mariusza Malczuka zam. Stara Kornica 219, 08-205 Kornica.

Powyższa decyzja została wydana po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.    

Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji i dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 
Data wytworzenia: 2019-08-27
Data udostępnienia: 2019-08-27
Ilość wyświetleń: 139
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x