Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-07-15 / 2009-07-29

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019w Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km

Stara Kornica, dn. 15.07.2009 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam strony, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019w Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km”

na działkach o nr ew. 400 w miejscowości Stara Kornica i nr ew. 96/1 w miejscowości Kornica Kolonia. 

Akta  sprawy znajdują się Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski i uwagi do zebranych materiałów i dowodów należy składać na piśmie do dnia  05.08.2009 r.  na adres Urząd Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. 8.  w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-07-15
Data udostępnienia: 2009-07-15
Ilość wyświetleń: 200
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x