Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2007-09-26

Zarządzenie Nr 05/07 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

ZARZĄDZENIE Nr 5/07
Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

     Na podstawie art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XV/114/05 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Kornica (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25.05.2005 r. Nr 119, poz. 3527) zarządzam co następuje,

§ 1

1. Powołuje Gminną Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów w składzie:

 1. Danuta Zubkowicz – Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Żółkowska – Członek Komisji
 3. Justyna Iwaniuk – Członek Komisji

2. Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komisji.

§ 2

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Ustalenia Komisji są wiążące, w obecności członków jej składu.
 3. Przewodniczący ustala protokolanta.

§ 3

1. Do zadań Gminnej Komisji Socjalnej należy:

 1. ocena formalna wniosku,
 2. analiza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i słuchaczy, których wnioski spełniają wymagania formalne,
 3. ustalenia wysokości stypendium lub zasiłku wynikającej z dochodów uprawnionych oraz sytuacji rodzinnej wnioskujących,
 4. ustalenie formy i zasad otrzymywania przez uczniów i słuchaczy stypendiów i zasiłków.

2. Wysokość i forma przyznanej pomocy materialnej zapada większością głosów członków Komisji.

§ 4

 1. Treść obrad Komisji stanowi tajemnicę służbową.
 2. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji,
 3. Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi propozycję formy i wysokości stypendium lub zasiłku szkolnego, w postaci protokołu celem wydania stosownych decyzji.

§ 5

Uchyla się Zarządzenie Nr 79/06 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Data wytworzenia: 2007-04-20
Data udostępnienia: 2007-09-26
Ilość wyświetleń: 265
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x