Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-04-16 / 2019-05-10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stara Kornica, dn. 15.04.2019 r.

BUZ.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kornica

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ul. Garbarska 21, 20-346 Lublin wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie sieci elektroenergetycznej nN

 

na działkach nr 657, 658, 666 położonych w obrębie ewidencyjnym Walim, Gmina Stara Kornica.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dnia publicznego ogłoszenia.

Dokumenty dotyczące projektowanego przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – pokój Nr 10 w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

            Wnioski w formie pisemnej można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. do 30.04.2019 r.

            Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Walim oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 14 dni.         

           

 Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                        /-/mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2019-04-16
Data udostępnienia: 2019-04-16
Ilość wyświetleń: 140
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: UG Stara Kornica
Zatwierdzone przez: UG Stara Kornica
Opublikowane przez: UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x