Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-07-19 / 2017-08-02

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

Stara Kornica, dnia 06.07.2017 r.

OŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia,


że w dniu 06.07.2017 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, którego nazwa  to: „Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gm. Stara Kornica.

Z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Stara Kornica  

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 załącznik

 
Data wytworzenia: 2017-07-19
Data udostępnienia: 2017-07-19
Ilość wyświetleń: 101
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: informatyk UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x