Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-01-02 / 2013-01-16

Obwieszczenie - Budowa budynku z linią technologiczną do przerobu kredy piszącej

Stara Kornica, dn.31.12.2012 r.

OŚ.6220.4.2012

Obwieszczenie
Wójta Gminy Stara Kornica

o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) 

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

„Budowa budynku z linią technologiczną do przerobu kredy piszącej”

na działce o nr ewid. 514/8 w miejscowości Nowa Kornica.

o wydanym w dniu 31 grudnia 2012 roku postanowieniu Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.4.2012 o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią wydanego, na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11. w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk 

 
Data wytworzenia: 2012-12-31
Data udostępnienia: 2013-01-02
Ilość wyświetleń: 260
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Wójt Gminy Stara Kornica
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x