Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Rejestr zmian


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-12-08 20:41 - modyfikacja zawartości strony `Zawiadomienie o wpłynięciu uzgodnień w postępowaniu ˝Montażu pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych˝ na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina Stara Kornica` przez użytkownia id12: UG Stara Kornica
wstecz

 Stara Kornica, dn. 07.12.2020 r.

OŚ.6220.6.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Montażu pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych”

na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina Stara Kornica,


że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak: ZNS-712.11.2019.ZB z dnia 12.06.2019 r. (data wpływu 17.06.2019 r.) którą negatywnie opiniuje planowane przedsięwzięcie, oraz opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-PK-I.7030.3.72.2019.KW z dnia 05.12.2019 r. (data wpływu 09.12.2019 r.) i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  znak: WOOŚ-I.4221.125.2019.ML.8 z dnia 23.11.2020 r. (data wpływu 23.11.2020 r.) opiniujące i wyrażające uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z określeniem warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

            Informuję, iż od postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

            Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, że postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  jest zamieszczone na stronie internetowej  http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Załączniki:

  1. Opinia Marszałka
  2. Opinia sanitarna
  3. Postanowienie RDOŚ
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x