Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2018-04-23 / 2018-05-24

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Stara Kornica, dn. 20.04.2018 r.

OŚ.6220.6.2016

 

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu postępowania

     

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz zgodnie z art.10 i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Wójt Gminy Stara Kornica podaje do publicznej wiadomości informację,

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego nazwa to: „Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gm. Stara Kornica, trwają prace w zakresie zleconych badań  dotyczących wpływu kopalni kredy na ujęcie wód podziemnych w gminie Stara Kornica.

Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, że sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, konieczne jest przedłużenie postępowania – nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 23.05.2018 r.

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                    /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto informuję, że ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; lub 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
 
Data wytworzenia: 2018-04-23
Data udostępnienia: 2018-04-23
Ilość wyświetleń: 522
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x