Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-09-08 / 2017-10-08

Obwieszczenie

MPZP

Oświadczenie

aneks

Stara Kornica, dn.08.09. 2017r.

OŚ.6220.6.2016

 

Obwieszczenie

            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405) oraz zgodnie z art.10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Wójt Gminy Stara Kornica podaje do publicznej wiadomości informację,

że w postępowaniu sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1” w dniu  07.09.2017 r. wpłynęło uzupełnienie do  Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz uzupełnieniem do raportu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tj. od 08.09.2017 r., w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

 

Wójt Gminy Stara Kornica

  /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2017-09-08
Data udostępnienia: 2017-09-08
Ilość wyświetleń: 164
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: informatyk UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x