Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-08-25 / 2020-09-08

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW w m. Koszelówka

Stara Kornica, dn. 20.08.2020 r.

OŚ.6220.2.2020

Obwieszczenie

Wójta Gminy Stara Kornica

o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica

zawiadamia strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

„Budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

na działkach o nr ew. 423, 424, 425, 458, 459, 460

w miejscowości Koszelówka, gmina Stara Kornica,

o wydanym w dniu 20 sierpnia 2020 roku postanowieniu Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.2.2020 o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią wydanego, na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283, ze zm.) postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11. w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
 
Data wytworzenia: 2020-08-25
Data udostępnienia: 2020-08-25
Ilość wyświetleń: 54
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Adriana Pietruczuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x