Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2010 - 2014


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
Aktualne

2014-08-11

Zarządzenie nr 166 Wójta Gminy Stara Kornica w sprawie ustalenia wpłaty na ochronę środowiska

2014-08-11

Zarządzenie Nr 167/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach.

2014-08-11

Zarządzenie Nr 165/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

2014-07-22

Zarządzenie nr 164/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami

2014-08-11

Zarządzenie Nr 163/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach

2014-08-11

Zarządzenie Nr 162/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2014-08-11

Zarządzenie Nr 161/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2014-08-11

Zarządzenie Nr 160/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

2014-08-11

Zarządzenie Nr 159/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach.

2014-08-11

Zarządzenie Nr 156/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wynajem lokali, wynajem koparki, za wodę i energię zużytą podczas organizowania zabaw taneczn

2014-08-11

Zarządzenie Nr 150/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2014 r.

2014-08-11

Zarządzenie Nr 149/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji

2014-08-11

Zarządzenie Nr 148/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2014-08-11

Zarządzenie Nr 147/2014 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 134/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustalenie stawki za wynajem samochodu służbowego.

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 130/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległośc

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 125/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 124/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 123/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 121/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Zaniuk dyrektorowi Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Star

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 120/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Nowa Kornica

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 117/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 115/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Kazimierzów

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

2013-11-12

ZARZĄDZENIE Nr 110/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2013-09-26

ZARZĄDZENIE Nr 108/2013 WÓJTA GMINY STARA KORNICA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

2013-09-26

ZARZĄDZENIE Nr 106/2013 WÓJTA GMINY STARA KORNICA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego i kierowców - konserwatorów podległych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

2013-09-26

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 WÓJTA GMINY STARA KORNICA z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie pobierania opłat za wynajem lokali, wynajem koparki, za wodę i energię zużytą podczas organizowania zabaw tanecznych i wesel...

2013-09-26

ZARZĄDZENIE Nr 103/2013 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 54/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie normy zużycia paliwa w w pojazdach...

2013-09-26

ZARZĄDZENIE Nr 102/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

2013-01-14

ZARZĄDZENIE Nr 99/2013 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażanych w monitory ekranowe.

2013-01-14

ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Łopaciuk p.o. dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w 

2013-01-14

ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2012-10-24

ZARZĄDZENIE NR 89/2012 WÓJTA GMINY STARA KORNICA z dnia 15 października 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami.

2012-07-10

ZARZĄDZENIE Nr 80/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2012-06-28

ZARZĄDZENIE Nr 76/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2012-06-28

ZARZĄDZENIE Nr 75/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

2012-06-19

ZARZĄDZENIE Nr 74/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach.

2012-06-19

ZARZĄDZENIE Nr 73/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2012-06-04

ZARZĄDZENIE Nr 72/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach.

2012-06-04

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych

2012-05-21

ZARZĄDZENIE Nr 70/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

2012-05-07

ZARZĄDZENIE Nr 69/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach.

2012-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Żuk p.o. dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2012-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 61/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Panią Lucyną Hulińską, a Panem Henrykiem Golcem.

2012-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 60/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2012-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 58/2012 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2012-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przez pracowników Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

2012-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 55/2012 WÓJTA GMINY STARA KORNICA z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątku w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy.

2012-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 54/2012 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie normy zużycia paliwa w pojazdach i sprzęcie silnikowym oraz zasad rozliczenia zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w Urzędzie Gminy i w jednostkach

2011-11-16

Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum i obsługi biura rady w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum i obsługi biura rady w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ˝Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Kornica˝.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stara Kornica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2011-11-16

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i st

2011-07-28

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2011-07-28

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2011-07-28

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2011-07-28

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom.

2011-07-28

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

2011-07-28

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2011-04-12

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2011-04-12

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ˝Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Stara Kornica, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny˝.

2011-04-12

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

2011-01-19

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz powołania komisji konkursowej

2011-04-12

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowyc

2011-04-12

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków.

2011-04-12

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z wodociągu gminnego.

2011-04-12

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Archiwalne

Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x