Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-06-19 / 2009-07-03

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:Przebudowie drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica...

Stara Kornica, dn.18.06.2009 r.

G.P.7331/XXI/1/2009

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.06.2009 roku zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Przebudowie drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000do km 3+ 830, dł.3,830 km ”

na dz. o nr ewid.:

- 400 w miejscowości Stara Kornica,
- 96/1 w miejscowości Kolonia Kornica.

W terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony mają prawo:

1. do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów,

2. do czynnego udziału w postępowaniu, w tym zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie:

Urząd Gminy w Starej Kornicy

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

Stara Kornica na tablicy ogłoszeń, w miejscowości Stara Kornica i Kolonia Kornica oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 30 dni tj.do dnia 20.07.2009 r.

Wójt Gminy Stara Kornica
/- / mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-06-18
Data udostępnienia: 2009-06-19
Ilość wyświetleń: 148
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kału
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x