Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-02-13 / 2013-02-27

Owieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przdsięwzięcia - Rozbudowa obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Stara Kornica, dn. 12.02.2013 r.

OŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2013 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica Nr OŚ.6220.1.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: 

„Rozbudowie obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

na działce o nr ewid. 872 w miejscowości Kobylany

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pana Krzysztofa Teodorczuka zam. Kobylany 23, 08-205 Kornica.

Powyższa decyzja została wydana po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łosicach.

Uprzejmie informujemy, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 11.

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni (od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kornicy
od poniedziałku do piątku w godzinach 7³º- 15³º.

Wójt Gminy Stara Kornica /-/
mgr Kazimierz Hawryluk 

 
Data wytworzenia: 2013-02-12
Data udostępnienia: 2013-02-13
Ilość wyświetleń: 172
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Grochowiec
Zatwierdzone przez: Wójt Gminy Stara Kornica
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x