Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-03-25 / 2020-04-08

Zawiadomienie o wpłynięciu pisma inwestora dotyczącego szczegółowych wyjaśnień w postępowaniu ˝Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica˝

Stara Kornica, dn. 23.03.2020 r.

OŚ.6220.6.2017

Z A W I A D O M I E N I E

            Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którego nazwa to:

„Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica” na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska, gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie,

że, związku z przeprowadzoną w dniu 07.02.2020 r. rozprawą administracyjną inwestor pismem z dnia 13.03.2020 r. (data wpływu 18.03.2020 r.) złożył  szczegółowe wyjaśnienia na pytania zawarte w treści protokołu z ww. rozprawy administracyjnej.

                                                                                                                                          Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                          /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Załączniki:

1. Pismo inwestora: [pobierz]

 
Data wytworzenia: 2020-03-25
Data udostępnienia: 2020-03-25
Ilość wyświetleń: 88
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x