Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Prawo / Uchwały Rady : Kadencja 2014 - 2018


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
Uchwały Rady Gminy w Starej Kornicy kadencja 2014-2018:
rok 2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

Uchwała Budżowa na rok 2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości grunowej stanowiącej własność Gminy Stara

Kornica na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umowy dzierżawy.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy w Starej Kornicy

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Stara Kornica pima według właścwsci

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu

rekruacyjnym do publicznego przedszkola i i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz

szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określania dokumenów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

w sprawie określania kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu

rekruacyjnym do publicznego przedszkola i i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz

szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określania dokumenów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej własciwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie na zadanie pn." Budowa instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Stara Kornica oraz na budynkach użyteczności publicznej " w ramach działania 4.1 Odnawialne zródła energi (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieciego na lata 2014-2020

w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do reaizacji Projektu i złożenie wnosku o jego dofinansowanie na zadanie pn."Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wólka Nosowska wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz budowa przydomowych oczyszczalni scieków w Gminie Stara Kornica" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związaych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawilaną i w oszczędzanie energi" typ operacji "Gospodarka wodno-ściekowa " Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w spawie wyrażania zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nierchomości gruntowej niezabudowanej

Nr 442/2 położonej w Starej Kornicy

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

 
Data wytworzenia: 2016-10-06
Data udostępnienia: 2016-10-06
Ilość wyświetleń: 5502
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: informatyk UG Stara Kornica

[ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z 6 ]  
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x